Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: niet-natuurlijke persoon begunstigde lijfrente

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: niet-natuurlijke persoon begunstigde lijfrente

Vraag

Mijn klant is enkele weken geleden overleden. Hij had een bancaire lijfrente sparen. In zijn testament heeft hij een algemeen nut beogende instelling aangewezen als begunstigde van deze lijfrente. Moeten de nabestaanden nog inkomstenbelasting over deze lijfrente betalen?

Antwoord

Ja, bij uw overleden klant wordt de waarde van de lijfrente opgenomen in zijn inkomen werk en woning (box 1) en is over de waarde 20% revisierente verschuldigd.

Gerechtigden tot nabestaandenlijfrenten kunnen alleen natuurlijke personen zijn. In dit geval komt op grond van het testament vast te staan dat een niet-natuurlijk persoon erfgenaam is. Op dat ondeelbare tijdstip voldoet deze nabestaandenlijfrente niet langer aan de wettelijke voorwaarden. De bank zal aan de Belastingdienst moeten doorgeven dat de lijfrente niet meer aan de voorwaarden voldoet. Bij de overledene worden negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen. Als de nabestaanden de belasting hierover niet betalen, kan de bank hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De niet-natuurlijk persoon is geen belasting over de uitkering verschuldigd.

Het is mogelijk dat deze niet-natuurlijk persoon ten gunste van de andere erfgenamen afstand doet van zijn begunstiging. Het afstand doen gebeurt echter na het tijdstip van overlijden. Formeel voldoet de nabestaandenlijfrente op dat tijdstip niet meer aan de voorwaarden. Maar volgens het Verzamelbesluit lijfrente van 16 mei 2019 worden er geen negatieve uitgaven bij de overledene in aanmerking genomen als een niet-natuurlijk persoon afstand doet van de begunstiging te gunste van de andere erfgenamen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 19 juni 2019