Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - omzetting al aangekochte vaste pensioenuitkering

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - omzetting al aangekochte vaste pensioenuitkering

Vraag

Een relatie van mij zette begin 2014 zijn pensioenkapitaal om in een levenslange pensioenuitkering. Vanwege de lage rentestand viel de hoogte van de uitkering tegen. Nu hoorde ik dat er mogelijk wat aan te doen is. Hoe zit dat precies?

Antwoord

Dat klopt. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling besprak de Tweede Kamer de situatie van de deelnemers die op basis van hun kapitaal- of premieovereenkomst al een pensioenuitkering hebben gekocht. De Kamer stelde voor de mogelijkheid te bieden om deze vaste uitkering om te zetten in een variabele uitkering. Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het wetsvoorstel. Maar uit overleg van Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars onder voorwaarden aan een dergelijke eenmalige omzetting willen meewerken.

Voor deelnemers in een premieregeling bestond tot 1 januari 2014 tijdelijk de mogelijkheid om op de pensioendatum de pensioenaankoop te knippen in een dadelijk ingaand pensioen en een uitgesteld kapitaal. Met het uitgestelde kapitaal kon geanticipeerd worden op verbetering van condities waartegen pensioen kan worden aangekocht. Op 8 juli 2015 is - vooruitlopend op de Wet verbeterde premieregeling - opnieuw een vergelijkbare pensioenknip mogelijk gemaakt. Omdat er in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, adviseert het Verbond nu zijn leden voor de groep gepensioneerden waarvoor het pensioen in die periode is ingegaan een uitzondering te maken. 

De betreffende gepensioneerden krijgen de mogelijkheid het al ingegane vaste pensioen alsnog om te zetten naar een variabele uitkering. 

Het Verbond zal de komende maanden in nauw overleg met AFM en DNB en de betrokken ministeries verder invulling geven aan de voorwaarden waarop het alternatief zal worden aangeboden. 

Lees ons nieuwsbericht voor meer details.