Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: ontslagstamrecht verknocht vermogen?

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: ontslagstamrecht verknocht vermogen?

Vraag

Een van mijn relaties heeft zijn ontslagvergoeding ingebracht in zijn Stamrecht BV. De lijfrente-uitkeringen zijn nog niet ingegaan. Inmiddels liggen hij en zijn partner (gehuwd in algehele gemeenschap van goederen) in scheiding. Moet het stamrecht ook mee worden genomen in de vermogensverdeling in het kader van de echtscheiding?

Antwoord

In beginsel moeten de partners die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, bij echtscheiding de waarde van alle vermogensbestanddelen delen. Een uitzondering geldt voor vermogen dat aan een van de partners is verknocht. Een bekend voorbeeld van verknocht vermogen is de aanspraak op pensioen. Dit wordt daarom op basis van een andere wet (Wet pensioenverdeling bij scheiding) verdeeld.

De Hoge Raad heeft in het verleden diverse keren uitspraak gedaan over verknochtheid van ontslagvergoedingen en ontslagstamrechten.

Een ontslagvergoeding is volgens de Hoge Raad verknocht voor zover deze strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid na ontbinding van de huwelijkse gemeenschap. Uit eerdere jurisprudentie blijkt hierbij maatgevend dat er sprake is van een stamrecht en in hoeverre de aanspraken op het stamrecht zien op de periode vóór en ná ontbinding van de huwelijksgemeenschap. In 2016 voegde de Hoge Raad daaraan toe dat bij die beoordeling of de uitkeringen zien op de periode vóór of na ontbinding van de huwelijksgemeenschap niet van belang is of de gerechtigde daadwerkelijk al uitkeringen heeft ontvangen. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 2 augustus 2016.

In 2018 ging de Hoge Raad nog een stapje verder. De Hoge Raad oordeelde dat er ook sprake van verknochtheid kan zijn wanneer de ontslagvergoeding niet is omgezet in een stamrecht. De ontslagvergoeding moet dan wel op één of andere manier ‘gelabeld’ zijn. Zie ook ons nieuwsbericht van 2 maart 2018.

Dat ook het tijdstip van scheiding van de huwelijksgemeenschap van belang is voor het al dan niet verknocht zijn van een ontslagvergoeding blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 22 februari 2019. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 7 maart 2019.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 29 mei 2019