Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - ontslagvergoeding storten in levensloop

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - ontslagvergoeding storten in levensloop

Vraag

Een cliënt van mij wordt ontslagen. Hij krijgt een ontslagvergoeding. Kan hij de ontslagvergoeding nog afstorten in levensloop? Of is deze weg geblokkeerd met de afschaffing van de fiscale mogelijkheden van de gouden handdruk per 2014?

Antwoord

In principe kan hij de ontslagvergoeding storten in een levensloopregeling. De weg van geruisloos omzetten van de ontslagvergoeding in een levensloopregeling is niet geblokkeerd door afschaffing van de stamrechtvrijstelling op 1 januari 2014. De levensloopregeling staat daar los van.

Het afstorten van de ontslagvergoeding kan wel geblokkeerd worden door feiten en omstandigheden van uw cliënt zelf. Storten op een levenslooprekening kan alleen wanneer:

  • uw cliënt op 31 december 2011 een levenslooprekening had met een saldo van tenminste € 3.000; en
  • hij het saldo nog niet eerder volledig heeft laten uitkeren;
  • NB. Zowel in 2013 als in 2015 werd volledig uitkeren namelijk fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Het saldo op 31 december in het voorafgaande jaar werd namelijk maar voor 80% belast.
  • zijn ouderdomspensioen en/of AOW nog niet is ingegaan; en
  • het levensloopsaldo niet hoger is dan 210% van het bruto jaarloon in het voorafgaande jaar.
     

Wanneer uw cliënt aan deze voorwaarden voldoet, kan hij maximaal 12% van zijn totale jaarloon storten op zijn levenslooprekening. Dat jaarloon is gelijk aan zijn reguliere salaris plus de ontslagvergoeding. Als uw cliënt geboren is tussen 1950 en 1955 mag hij zelfs de volledige ontslagvergoeding inleggen. 

Door de ontslagvergoeding te storten op de levenslooprekening stelt uw cliënt de belastingheffing daarover uit. Hij betaal pas belasting over de ontslagvergoeding als het levenslooptegoed wordt uitgekeerd. Dat is uiterlijk op de AOW-ingangsdatum, de pensioeningangsdatum of 1 januari 2022. 

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 9 november 2016