Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Partnerpensioen na echtscheiding

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - Partnerpensioen na echtscheiding

Vraag

Mijn klant is 10 jaar geleden gescheiden. Over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben zij en haar ex-man afspraken gemaakt.

Zij hebben die aanspraak standaard verevend. Dit is binnen 2 jaar na de scheiding doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Mevrouw hoorde van een kennis dat zij ook iets hadden moeten regelen voor het bijzonder partnerpensioen. Zij vraagt of zij dat nu kwijt is, omdat zij daarover bij de scheiding niets hebben afgesproken.

Antwoord

Neen. Het recht op bijzonder partnerpensioen is uw klant niet kwijt. Volgens de Pensioenwet heeft zij recht op het partnerpensioen dat voor haar is opgebouwd. Daarbij wordt gedaan alsof haar ex-man op moment van scheiding zijn deelname aan de pensioenregeling heeft beëindigd. Het partnerpensioen moet waarde hebben Het gaat om het partnerpensioen dat tot de scheidingsdatum is opgebouwd. Dus ook het partnerpensioen dat is opgebouwd vóór het huwelijk.

U schrijft dat mevrouw helemaal geen afspraken heeft gemaakt met haar ex-man over het bijzonder partnerpensioen. Zij heeft dus nog steeds recht op haar bijzonder partnerpensioen.