Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - PEB en onbepaald verzekerd deel

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - PEB en onbepaald verzekerd deel

Vraag

Een relatie van mij had een pensioen in eigen beheer met een onbepaald verzekerd deel.

Op basis van mijn advies heeft de DGA besloten het eigen beheerdeel af te kopen en het verzekerde deel te laten doorlopen. Moet er met betrekking tot het verzekerd pensioen nog wat gebeuren?

Antwoord

Ja.

Omdat het eigen beheerdeel is afgekocht is er niet langer sprake van een onbepaald verzekerd deel. Voor het verzekerde pensioen moet een nieuwe pensioenbrief gemaakt worden. Aangezien de pensioenverzekering een kapitaaluitkering verzekert, moeten partijen de pensioenregeling omzetten in een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een premieovereenkomst met een vaste premie omdat het verzekerde pensioenkapitaal niet gegarandeerd is. Verder moet worden gecheckt of de toekomstige premie past binnen het fiscale kader van de loonbelasting. Dat zal in de praktijk vaak zo zijn omdat de opbouw in eigen beheer wegvalt.

 

U kunt de nieuwe pensioenbrief zelf maken. Of daarvoor assistentie inroepen van een specialist, bijvoorbeeld Paul Lavrijssen van Aegon Adfis (mail: plavrijssen@aegon.nl; mobiel: 06 11 33 20 51). Hij levert u een nieuwe pensioenbrief voor € 300 exclusief BTW.   

NB 1

Het bovenstaande geldt ook als het eigen beheerdeel wordt omgezet in een ODV. Ook dan moet er een nieuwe pensioenbrief komen voor het verzekerde deel. En ook dan is het verzekerde deel niet langer een onbepaald maar een bepaald verzekerd pensioen geworden.

NB 2

DGA’s die ervoor kiezen om het eigen beheerdeel premievrij aan te houden hebben wel de mogelijkheid  om de pensioenverzekering als onbepaald deel voor te zetten. In dat geval moet het eigen beheer en het verzekerde deel  per 1 juli 2017 gesplitst worden. Omdat de waardeontwikkeling van de verzekering effect heeft op het eigen beheer verdient het ook voor situaties van premievrij aanhouden van eigen beheer aanbeveling het verzekerd deel om te zetten in een bepaald deel. Ongeacht of er besloten wordt voor een onbepaald of bepaald verzekerd pensioen moet een nieuwe pensioenbrief gemaakt worden.

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 18 december 2017