Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Pensioenopbouw over 30%-regeling

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - Pensioenopbouw over 30%-regeling

Vraag

Een werknemer van mijn relatie maakt gebruik van de 30% regeling. Hij wil over deze belastingvrije vergoeding graag pensioen opbouwen. Is dat mogelijk?

Antwoord

Ja, dat is mogelijk.

Werknemers die in Nederland komen werken of naar een ander land worden uitgezonden, hebben soms recht op een fiscaal vriendelijke regeling. Ze mogen 30% van hun bruto loon belastingvrij ontvangen als tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben omdat ze niet in hun woonland werkzaam zijn. Bijvoorbeeld dubbele huisvesting, extra kosten voor levensonderhoud, periodieke reizen naar hun oorspronkelijke woonland. Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, geldt onder meer de voorwaarde dat de werknemer een specifieke deskundigheid heeft die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De 30%-regeling valt onder het regime van de werkkostenregeling. De vergoeding behoort in beginsel tot het eindheffingsloon. Over eindheffingsloon mag pensioen worden opgebouwd, mits het eindheffingsloon individualiseerbaar is. Dit is voor de 30%-vergoeding het geval. Uiteraard moet in de pensioenregeling zijn opgenomen dat deze vergoedingen deel uitmaken van het pensioengevend loon.