Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Voorzetten pensioenopbouw verzekerde deel PEB?

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - Voorzetten pensioenopbouw verzekerde deel PEB?

Vraag

Een relatie van mij is DGA. Hij is per 1 juli 2017 gestopt met de opbouw in eigen beheer maar wil doorgaan met pensioenopbouw in zijn kapitaalverzekering met pensioenclausule. Is dat nog mogelijk?

Antwoord

Ja. Dat is mogelijk.

Volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer mag een DGA na 30 juni 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Het pensioen in eigen beheer moet dus vóór 1 juli 2017 premievrij zijn gemaakt. Uit de door u verstrekte gegevens maak ik op dat uw relatie de pensioenopbouw tijdig heeft beëindigd.

Volgens de staatssecretaris van Financiën mag de BV het eigen beheer na 30 juni 2017  niet meer aanvullen met tegenvallende resultaten van de pensioenverzekering. Dat houdt in dat uw relatie vóór 1 juli 2017 een splitsing had moeten aanbrengen tussen de pensioenaanspraken die hij in eigen beheer heeft opgebouwd en de aanspraken die hij heeft opgebouwd in zijn pensioenverzekering. Er bestond lange tijd onduidelijkheid of die splitsing daadwerkelijk nodig is en op welke wijze dat moet plaatsvinden. In verband daarmee stelde de belastingdienst een Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen op.

In de versie van 7 juli 2017 verlengt de belastingdienst de termijn voor de splitsing en aanpassing van de pensioenregeling tot 31 december 2017. Uw relatie heeft dus nog tot 31 december 2017 de tijd om de pensioenaanspraken die hij in eigen beheer heeft opgebouwd en de aanspraken die hij heeft verzekerd te splitsen.

Hij kan die splitsing doen door een uitgesteld pensioen te berekenen voor de waarde van de pensioenverzekering op basis van het commerciële tarief van de verzekeringsmaatschappij. Het is ook mogelijk het pensioen uit de verzekering te bepalen aan de hand van de zogenaamde herleidingsmethode. In dat geval wordt het aan te kopen pensioen uit de verzekering bepaald op de fiscale waarderingsgrondslagen voor het eigen beheer.

Uw relatie en zijn BV moeten ook een nieuwe pensioenbrief maken voor de voortgezette opbouw van de aanspraken in de pensioenverzekering. Immers er is geen sprake meer van een onbepaald deel maar van een bepaald deel. De regeling moet passen binnen het fiscale kader van pensioen en aansluiten op de pensioenverzekering. Dat houdt in dat de verzekerde pensioenregeling een premie- of kapitaalovereenkomst betreft.

In de Handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen (versie 7 juli 2017) kunt u verdere informatie vinden over de splitsing. Voor de herleiding en keuzes moet worden uitgegaan van de situatie zoals van toepassing op 30 juni 2017.

Samenvatting Handelingen

 

UiterlijkHandeling
30 juni 2017Opbouw eigen beheer stopzetten
31 december 2017Splitsing pensioenregeling vastleggen in aanhangsel
31 december 2017Pensioenbrief verzekerd pensioen
31 december 2017Notulen Algemene vergadering van aandeelhouders en aanpassen arbeidsvoorwaarden

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 24 juli 2017