Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: Waardeoverdracht buitenlands pensioen naar Nederland

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag: Waardeoverdracht buitenlands pensioen naar Nederland

Vraag

Een werknemer van één mijn relaties heeft een aantal jaren in het buitenland gewerkt en daar pensioen opgebouwd. Hij neemt nu deel aan de pensioenregeling bij een Nederlandse pensioenverzekeraar. Hij vraagt of het mogelijk is om de opgebouwde waarde van zijn buitenlandse pensioen over te dragen aan die Nederlandse pensioenverzekeraar.

Antwoord

Of deze werknemer zijn buitenlandse pensioen kan overdragen naar zijn Nederlandse pensioenuitvoerder hangt af van diverse factoren.

Ten eerste is van belang of en onder welke voorwaarden de wetgeving van het land waar hij zijn pensioen heeft opgebouwd waarde-overdracht toestaat. Wanneer het land bekend is waar uw cliënt zijn pensioen heeft opgebouwd, kan een internationaal pensioenspecialist voor u uitzoeken welke voorwaarden het desbetreffende buitenland stelt aan de waardeoverdracht.

Als de buitenlandse wetgeving de waarde-overdracht toestaat, kunt u bij de Nederlandse pensioenuitvoerder vragen of zij meewerkt aan de waarde-overdracht. Of de Nederlandse pensioenuitvoerder meewerkt aan deze waardeoverdracht hangt af van haar beleid.

Aegon bijvoorbeeld, heeft als Nederlandse pensioenuitvoerder het beleid dat op alle overeenkomsten die zij sluit uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing is. Wanneer de wetgeving van het land waar uw werknemer zijn pensioen heeft opgebouwd niet toestaat dat (uitsluitend) de Nederlandse wetgeving gaat gelden voor het overgedragen pensioen en Aegon mogelijk geconfronteerd wordt met buitenlands recht, werkt Aegon niet mee aan de waardeoverdracht.

Bronnen: Besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten, 9 oktober 2015,nr. DGB2015/7010M

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 24 januari 2019