Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Waardeoverdracht pensioen

Zakelijk Adfis Oud Praktijkvragen Praktijkvraag - Waardeoverdracht pensioen

Vraag

Een werkgever neemt een nieuwe werknemer in dienst. Na een tijdje doet hij een verzoek tot waardeoverdracht. De aanvullende bijdrage voor deze werkgever bedraagt € 14.000 en de overdrachtswaarde is € 100.000.

Moet de werkgever in deze situatie meewerken of mag hij weigeren?

In uw nieuwsbericht in Aegon Adfis Actueel 15-24 lees ik dat een werkgever niet hoeft mee te werken aan waardeoverdracht wanneer de bijstortverplichting meer is dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. In andere berichtgeving over maximering bijstortverplichting bij waardeoverdracht meldt men alleen die €15.000.  

Antwoord

Hij mag hier niet weigeren. Er moet aan beide voorwaarden worden voldaan. De aanvullende bijdrage is weliswaar lager dan € 15.000 maar groter dan 10% van de overdrachtswaarde. Dit volgt uit het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht.

Daarin staat in de artikelen 19a en 19b:

(…) geldt niet indien een aanvullende bijdrage van de oude of nieuwe werkgever noodzakelijk is en de aanvullende bijdrage meer bedraagt dan € 15.000,– en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. (…)

In de toelichting op dit artikel staat hierover: “(….) waarvan de plicht tot waardeoverdracht alleen niet geldt indien sprake is van bijbetaling van € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde (…) Bij aanvang van de verwerving vanaf 1 januari 2015 geldt op grond van het artikel 19b van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling de plicht tot waardeoverdracht niet bij een bijbetaling van deze omvang ongeacht de grootte van de werkgever.”

Dit antwoord is opgesteld naar de stand van zaken op 4 januari 2016

 

Bron: Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht