Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Advocaten en Rechterlijke macht

U behandelt een zaak waarbij pensioen (zijdelings) een rol speelt. Bijvoorbeeld een echtscheiding of een arbeidsconflict. U beschikt niet over diepgaande kennis op dit gebied. Daarom wilt u een (tweede) mening van een specialist. Zodat u de zaak en de argumenten van partijen op waarde kunt schatten en een afgewogen oordeel kunt geven.

Onze diensten voor u

Wij geven u een opinie waarin alle relevante fiscaal juridische aspecten van pensioen aan de orde komen. Indien gewenst lichten wij die opinie – al dan niet ter zitting – toe. Wij zijn beschikbaar om op te treden als deskundige bij juridische en fiscale vraagstukken op het gebied van pensioenen en andere onderhoudsvoorzieningen.

Praktijkvoorbeeld 1
Een werknemer stelt in arbeidsconflict dat wijzigingen in zijn pensioenovereenkomst in het verleden onterecht zijn aangebracht.
Praktijkvoorbeeld 2
Er is sprake van een gecompliceerde echtscheiding van directeur-grootaandeelhouder.