Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – maximum pensioengevend salaris

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – maximum pensioengevend salaris

Een relatie van mij heeft twee banen. Beide voor 60%. In het totaal werkt hij dus 120%. In elke baan verdient hij € 60.000 per jaar en neemt hij deel in een fiscaal maximale pensioenregeling. Moet hij voor zijn pensioenopbouw rekening houden met het maximum pensioengevende salaris van € 105.075?

Deze vraag is aan de orde geweest in de Eerste Kamer in 2016. In een brief aan de Eerste Kamer van 12 februari 2016 schrijft de Staatssecretaris van Financiën; “In de systematiek van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt aangesloten bij de individuele dienstbetrekking. De begrenzing van het pensioengevend loon van artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt daarom per definitie per dienstbetrekking toegepast.”

Uw relatie hoeft dus per pensioenregeling geen rekening te houden met het maximum pensioengevend salaris. Wel moet hij uiteraard de deeltijdfactor toepassen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 augustus 2018