Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – No-riskpolis

Praktijkvraag – No-riskpolis

Vraag

Ik las jullie nieuwsbericht over de no-riskpolis. Nu heb ik daar wel eens van gehoord maar ik heb een tweetal vragen: hoe weet ik of een werknemer onder de no-riskpolis valt en wat zijn de financiële voordelen voor de werkgever?

Antwoord

De gedachte achter de no-riskpolis is dat het in specifieke situaties niet wenselijk is dat de werkgever opdraait voor de kosten van ziekte. De belangrijkste situaties zijn:

  • Werknemers met structurele beperkingen die ziek worden. Het gaat hier veelal om werknemers met een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering maar het kan ook andere werknemers betreffen ie een arbeidsbeperking hebben en onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen.
  • Ziekte door zwangerschap of bevalling; en
  • Uitval door orgaandonatie.

Het financiële belang van de werkgever is groot en kan per ziektegeval vele tienduizenden Euro’s bedragen!

Wanneer een werknemer onder de no-riskpolis valt en ziek/ arbeidsongeschikt wordt kan de werkgever namelijk (een groot deel van zijn) loondoorbetalingsverplichting in rekening brengen bij het UWV in de vorm van een Ziektewetuitkering van 70% van het loon. Daarnaast zijn Ziektewet- en WGA-uitkeringen niet voor rekening van de Eigenrisicodrager ZW/WGA en tellen ook niet mee voor de premiedifferentiatie voor de publiek verzekerde werkgever.

Hoe kom ik hier als werkgever achter?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: Vraag het je werknemer(s). Dat mag vanaf twee maanden na indiensttreding en de werknemer is verplicht eerlijk antwoord te geven. Als u als werkgever dit nog nooit gedaan heeft, is het natuurlijk mogelijk een inhaalactie uit te voeren door dit aan alle werknemers te vragen en vervolgens – op zijn vroegst twee maanden na indiensttreding – aan elke nieuwe medewerker.

Ziekte door zwangerschap en uitval door orgaandonatie

Ook in geval van ziekte door zwangerschap en uitval door orgaandonatie kan de werkgever een beroep doen op de Ziektewet. Echter, de werkgever mag in geval van ziekmelding nooit vragen naar de oorzaak van de verzuimmelding. Wel mag de werkgever vragen of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt waarbij de werknemer niet hoeft te zeggen onder welke.

Een praktische oplossing hiervoor is deze inventarisatie te laten doen door de arbodienst / bedrijfsarts. Deze mag wel vragen wat de oorzaak van ziekte is en kan aan de werkgever doorgeven dat er sprake is van een vangnetsituatie.

Professionele begeleiding

De regelgeving is complex en het is een vak om hier goed mee om te kunnen gaan en alle mogelijkheden te benutten. Als u dit professionalisme niet in eigen huis heeft, kunt u er aan denken om hier een professional voor in te huren in de vorm van een deskundige arbodienst, (verzekerings)adviseur of (register) casemanager. Veelal zijn de baten – niet alleen financieel maar ook op gebied van welzijn van uw medewerkers veel hoger dan de kosten!

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 4 november 2019