Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – afschaffing pensioen in eigen beheer

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – afschaffing pensioen in eigen beheer

Vraag

Een DGA hoorde dat pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Hij bouwt nog pensioen op bij zijn eigen BV. Hij vraagt aan u wat hij moet doen en wanneer?

Vraag

Met ingang van 1 januari 2017 mag een DGA geen pensioenaanspraken meer in eigen beheer opbouwen. Als hij voor deze datum niets doet, wordt zijn pensioenregeling onzuiver en moet hij inkomstenbelasting en 20% revisierente betalen over de waarde van de pensioenaanspraken. Om dit te voorkomen moet de DGA vóór 2017 zijn pensioenovereenkomst wijzigen. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet beslissen om de pensioenopbouw te stoppen. Dit besluit legt de AVA vast in de notulen. Het is aan te bevelen dat de partner van de DGA deze notulen ook ondertekent.

In 2017, 2018 of 2019 moet de DGA beslissen wat hij met de reeds in eigen beheer opgebouwde aanspraken gaat doen. Daarbij heeft hij de keuze uit:

  • Afkoop;
  • Omzetting in een oudedagsvoorziening; of
  • Premievrij aanhouden in de BV.

 

Afkoop of omzetting van het pensioen in een oudedagsvoorziening in de BV vindt plaats tegen fiscale waarde. Dat betekent dat de pensioenaanspraken eerst zodanig wordt verlaagd dat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. Deze afstempeling vindt fiscaal geruisloos plaats. De partner van de DGA moet instemmen met afkoop of omzetting. Daarbij komt dat voor afkoop de belastingdienst een korting geeft. De omvang van de korting neemt per jaar af. Vanaf 2020 geeft de belastingdienst geen korting meer. Het is financieel dus interessant om zo vroeg mogelijk de keuze te maken voor afkoop of omzetting.

Maar voor het nemen van een juiste beslissing speelt er meer dan de korting. Door premievrij maken, eventueel gevolgd door afstempelen en afkopen of omzetten nemen de aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen sterk af.

Het is zaak dat de DGA en zijn partner zodanig worden geadviseerd dat hij en zijn partner een bewuste en passende keuze kunnen maken en een goed beeld hebben van hun oudedags- en nabestaandenvoorziening. Kunt u dat voor hem doen? Zo niet dan moet de DGA een gekwalificeerde pensioenadviseur inschakelen.    

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 11 oktober 2016