Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – eigenrisicodragen WGA

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – eigenrisicodragen WGA

Vraag

Een grote relatie van mij overweegt al geruime tijd om eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te worden. Nu heb ik gelezen dat het kabinet van plan is de periode van eigenrisicodragen te verkorten van 10 naar 5 jaar. Is eigenrisicodragen voor de WGA dan nog wel een goede keuze?

Antwoord

Ja, eigenrisicodragen voor de WGA blijft in veel gevallen heel aantrekkelijk. Voor de onderbouwing van dit antwoord is het goed om in te zoomen op de twee redenen om eigenrisicodrager te worden:

Redenen voor eigenrisicodragerschap:

  1. Regie
  2. Financieel voordeel
     

Regie

Als eigenrisicodrager heb je als bedrijf veel meer invloed op voorkomen en beperken van WIA-instroom. Hierin word je bijgestaan door je private verzekeraar. Je werknemer wordt veel actiever begeleid door die verzekeraar. In praktijk leidt dat tot lagere WGA-instroom wat ten goede komt aan het bedrijf in de vorm van lagere kosten, en aan de werknemer die veel vaker aan het werk blijft. En daardoor gelukkiger is!

De verkorting van de periode van 10 naar 5 jaar heeft hier niet of nauwelijks invloed op.? Want het resultaat van de extra regie en de pro-activiteit van de eigenrisicodrager en diens verzekeraar betaalt zich vooral uit vóór of in de eerste jaren na de ingang van de WIA. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de re-integratiekansen na 5 jaar WIA heel laag zijn.

Financieel voordeel

Zeker na de laatste wetswijziging per 1-1-2017, waarbij voor het bedrijf dat eigenrisicodrager wordt de bestaande uitkeringslasten bij het UWV achterblijven, is het voor veel middelgrote en grote bedrijven financieel aantrekkelijk geworden om eigenrisicodrager te worden. Bij een verkorting van de periode van eigenrisicodrager is dit de eerste jaren alleen maar sterker. Een private verzekeraar werkt met het zogenaamde rentedekkingsstelsel, voor elke langdurig zieke leggen zij geld opzij voor alle toekomstige uitkeringen. Dat betekent dat op het moment dat de verzekeringsperiode van 10 naar 5 jaar gaat, zij de premies onmiddellijk kunnen verlagen met zo’n 20% (de eerste jaren zijn verreweg het duurst). Dat geldt niet voor het UWV want door het door hen gehanteerde omslagstelsel dalen de premies heel langzaam.

Conclusie

De vraag was of eigenrisicodragen voor WGA aantrekkelijk kan blijven, ook als de periode teruggaat van 10 naar 5 jaar. Het antwoord luidt volmondig JA en sterker, de eerste jaren na mogelijke ingang van deze maatregel kan het financieel weleens nog aantrekkelijker zijn dan voorheen! Vanzelfsprekend verschilt dit per bedrijf en dient hieraan een goed advies ten grondslag te liggen.

De verkorting van de periode van eigenrisicodragen is overigens nog maar een voornemen dat opgenomen is in het regeerakkoord dat afgelopen oktober verschenen is. Of het doorgaat en zo ja, wanneer, is nog niet bekend.

Wilt u meer weten over de maatregelen in het regeerakkoord met betrekking tot de sociale zekerheid? Aegon heeft een webinar over dit onderwerp gehouden. Inhoud, gevolgen en mogelijke alternatieven kwamen hierbij aan de orde. U kunt het webinar hier bekijken:

Webinar "inkomen in beweging"

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 9 maart 2018