Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Fiscale consequenties overlijden van DGA met een ODV

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Fiscale consequenties overlijden van DGA met een ODV

Vraag

Een DGA heeft zijn pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV. De ODV-termijnen worden in een overeenkomst met de BV volledig toegewezen aan de partner. De DGA heeft in zijn testament bepaald dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is. De partner en de kinderen zijn in het testament voor gelijke delen als erfgenaam aangewezen.

De partner en de kinderen willen graag weten welke fiscale consequenties deze verdeling heeft.

Antwoord

Als de ODV-termijnen bij overlijden toekomen aan de erfgenamen (volgens het wettelijk erfrecht of een testament) is er sprake van een zuivere ODV. De termijnen worden bij de ontvangers belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. De BV moet loonheffing inhouden.

De waarde van de ODV is vrijgesteld van de heffing van erfbelasting. Deze vrijstelling leidt bij vererving van de aanspraak naar de langstlevende partner wel tot inkorting van de verhoogde (partner-) vrijstelling. Dit heet ook wel pensioenimputatie.

Volgens het testament van de DGA erven de partner en de kinderen ieder voor gelijke delen. Maar volgens de ODV-overeenkomst moet de BV de termijnen van de ODV volledig uitkeren aan de partner. Het testament en de ODV-overeenkomst van deze DGA regelen de gerechtigdheid tot de uitkering dus verschillend.

Daardoor wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen voor de ODV en is er - op het moment van overlijden van de DGA - sprake van een onzuivere ODV. Over de waarde van de ODV is dan loonheffing en revisierente verschuldigd. De vrijstelling erfbelasting is dan ook niet van toepassing.

Het is dus zaak dat deze DGA ervoor zorgt dat zijn ODV-overeenkomst aansluit bij zijn testament.

Sedert de inwerkingtreding van de Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer is er veel gebeurd. Veel DGA’s hebben al gekozen om hun pensioen premievrij voort te zetten; af te kopen of om te zetten in een ODV. Maar er moeten ook nog heel veel DGA’s kiezen.

Uit deze praktijkvraag blijkt dat een gemaakte keuze consequenties heeft wanneer bijvoorbeeld het testament niet aansluit op de ODV-overeenkomst. In de training die Aegon Adfis organiseert gaan wij in op de implementatie van de keuzes van de DGA. Wilt u meer weten over deze training of inschrijven? Klik dan hier: Training DGA Pensioen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 3 mei 2018