Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – franchise bij toekomstig volledig verzekerd DGA-pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – franchise bij toekomstig volledig verzekerd DGA-pensioen

Vraag

Een relatie van mij heeft pensioenaanspraken in eigen beheer opgebouwd. Voor pensioenen in eigen beheer moest een AOW-franchise worden gehanteerd op basis van de AOW-uitkering voor een ongehuwde. In het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer heeft hij dit pensioen op 31 december 2016 premievrij gemaakt. Voor de toekomstige opbouw van zijn pensioen sluit deze DGA een pensioenverzekering. Mag de DGA voor de opbouw van zijn in de toekomst volledig verzekerde pensioen uitgaan van de lage franchise? Dus de franchise waarbij rekening wordt gehouden met de AOW-uitkering voor een persoon die samenwoont?

Antwoord

Volgens de belastingdienst (Centraal Aanspreekpunt Pensioen) is in deze situatie nog steeds sprake van één pensioenregeling. Het pensioen wordt immers toegezegd binnen dezelfde dienstbetrekking. Binnen dezelfde dienstbetrekking is het in principe niet mogelijk dat twee separate pensioenregelingen worden overeengekomen.

Dat betekent dat de pensioentoezegging gedeeltelijk in eigen beheer verzekerd blijft. Hierop is de wetgeving die gold op 31 december 2016 van toepassing. En dus ook de bepalingen die zijn opgenomen in  artikel 10c (oud) Uitvoeringsbesluit Loonbelasting. Dus ook bij de bepaling van de verzekerde aanspraken moet de DGA de franchise toepassen op basis van de AOW-uitkering voor een alleenstaande (hoge franchise).

De DGA mag de lage franchise wel toepassen als hij het pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een ODV. In dat geval is er alleen nog maar sprake van een pensioenregeling die geheel verzekerd is. Hierop is geen overgangsrecht van toepassing en in de huidige regelgeving bestaat artikel 10c (oud) Uitvoeringsbesluit Loonbelasting niet meer. 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 22 september 2017