Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Inhaal toeslag

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Inhaal toeslag

Vraag

In de pensioenregeling van een cliënt van mij staat dat de pensioenen jaarlijks zullen worden verhoogd met 3% indien en voor zover daarvoor voldoende middelen zijn. Vorig jaar kon op basis van de beschikbare middelen een toeslag van 1% worden gefinancierd. Dit jaar zijn de middelen ruim voldoende om een toeslag van 3% te financieren. Dan blijft er zelfs nog wat over. Mag er over vorig jaar nog een inhaaltoeslag worden toegekend? En zo ja, hoe hoog mag deze zijn?

Antwoord

Ja, dat mag.

In de “Handreiking indexatie van pensioenen (versie 18 april 2017)” hanteert de belastingdienst als vuistregel dat een toeslag gemaximeerd moet zijn op de prijs- of loonindex. Een vaste toeslag is ook mogelijk omdat dit een reële inschatting van de loon- of prijsindex is over een reeks van jaren.

De toeslag in de pensioenregeling van uw cliënt

In de regeling van uw cliënt is sprake van een vaste toeslag zoals bedoeld in de Handreiking. Dat wil zeggen, er is sprake van een vast percentage toeslag, die uitsluitend afhankelijk is van de beschikbare middelen. Het is een voorwaardelijke toeslag. Als er voldoende middelen zijn worden er toeslagen verleend, zonder dat daarvoor een afzonderlijk daartoe strekkend besluit nodig is van de werkgever of het pensioenfondsbestuur. Met andere woorden: de beschikbaarheid van voldoende middelen is de enige voorwaarde waarvan de toeslagverlening afhankelijk is. Zijn er voldoende middelen dan zal de toeslag worden verleend en niet kan de toeslag worden verleend.

Maximale inhaaltoeslag bij vaste indexatie alleen afhankelijk van beschikbare middelen

De Belastingdienst bevestigde ons onlangs desgevraagd dat als een toegezegde vaste indexatie van 3% die alleen afhankelijk is van de beschikbare middelen niet ten volle wordt verleend wegens gebrek aan middelen, de gemiste toeslag later kan worden ingehaald. Laten de middelen bijvoorbeeld een toeslag van slechts 1% toe, zoals in de situatie van uw cliënt, dan kan de gemiste 2% in een later jaar worden ingehaald.

Maximale inhaaltoeslag bij vaste indexatie afhankelijk van beschikbare middelen en een afzonderlijk besluit

Als een toeslag ook nog afhankelijk is van een daartoe strekkend afzonderlijk besluit van de werkgever of het pensioenfondsbestuur, dan is het geven van een inhaaltoeslag over het verleden ook mogelijk. In die situatie mag de inhaal echter niet de volle 2% bedragen, zoals in de situatie van uw cliënt. De inhaaltoeslag is dan maximaal de loon- of prijsindex. Zie V&A 16-001 op de site van het CAP.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 23 maart 2018