Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Instemmingsrecht ondernemingsraad

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Instemmingsrecht ondernemingsraad

Vraag

De uitvoeringsovereenkomst die mijn werkgever heeft met de pensioenverzekeraar eindigt eind dit jaar. Mijn werkgever wil waarschijnlijk bij onze huidige pensioenverzekeraar blijven en vraagt daarvoor geen instemming aan de ondernemingsraad. Volgens hem verandert er immers niks. Hoeft hij geen instemming te vragen?

Antwoord

Uw werkgever moet wel instemming van de ondernemingsraad (OR) vragen, ook al verandert er feitelijk niks. Uw werkgever heeft instemming nodig van de OR voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de “regelingen op grond van een pensioenovereenkomst”, aldus de Wet op de ondernemingsraden. Sinds 2016 is dit uitgebreid met alle aangelegenheden in de uitvoeringsovereenkomst die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daaronder valt dus ook het voornemen om bij dezelfde pensioenuitvoerder te blijven.

Het instemmingsrecht is het meest krachtige medezeggenschapsrecht van de OR. En daarom is het goed dat zowel de werkgever, HR en de OR zich bewust zijn wanneer het instemmingsrecht speelt.