Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – IOAW en uitstel pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – IOAW en uitstel pensioen

Vraag

Een relatie van mij ontvangt een IOAW-uitkering. Zijn ouderdomspensioen gaat binnenkort in. Hij wil zijn ouderdomspensioen uitstellen maar volgens hem verbiedt de gemeente dit. Kan de gemeente hem verbieden zijn pensioen uit te stellen?

Antwoord

Een gemeente kan niet verbieden om het pensioen uit te stellen. Uitstel van pensioen door een IOAW-gerechtigde heeft echter niet zoveel zin. Het pensioen dat de IOAW-gerechtigde uitstelt, telt net als een ingegaan pensioen, mee als inkomen voor de IOAW. En dat (pensioen)inkomen komt volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) in mindering op de IOAW-uitkering. Mogelijk ervaart uw relatie dit als een verbod om uitstel?

De korting van de IOAW-uitkering met (uitgesteld) pensioen volgt uit de artikelen 8 en 9 van de IOAW en het Inkomensbesluit sociale verzekeringswetten, artikel 4.2a.

Uw relatie (de IOAW-gerechtigde) moet de gemeente informeren over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering, de hoogte of de duur van de uitkering, of op het bedrag van de uitkering dat aan hem wordt betaald (art. 8 IOAW). Dus ook wanneer hij zijn pensioen wil uitstellen. De gemeente kan dan aangeven wat de gevolgen zijn van uitstel. Bijvoorbeeld dat zij uitstel van de pensioeningang ongewenst vindt en dat er wel rekening wordt gehouden met deze (uitgestelde) uitkeringen. Kennelijk is daarvan sprake in de situatie van uw relatie.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 juni 2018