Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – levensloop en pensioendatum

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – levensloop en pensioendatum

Vraag

Volgens de overgangsregeling voor levensloop wordt het opgebouwde levensloopsaldo aangemerkt als loon uit vroegere arbeid op de dag voorafgaande aan de AOW-ingangsleeftijd, maar uiterlijk de dag voorafgaande aan het ingaan van het ouderdomspensioen. Welk moment geldt wanneer een pensioenregeling meerdere ingangsdata heeft? Bijvoorbeeld 60 jaar, 65 jaar en 67 jaar. 

Antwoord

Het ouderdomspensioen moet geheel zijn ingegaan om het levenslooptegoed voor de AOW-datum te laten vrijvallen. Dit volgt uit de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011, artikel 5.10). Daarin staat: “Voor de toepassing van artikel 19g, achtste lid, van de wet wordt het ouderdomspensioen van een werknemer geacht niet te zijn ingegaan indien het niet meer dan voor een deel is ingegaan.”

Met andere woorden: wanneer de pensioenregeling pensioeningangsdata heeft van 60, 65 en 67 jaar, dan geldt het moment voorafgaand aan de AOW-ingangsdatum; of wanneer dit eerder is, 67 jaar. Uiteraard valt het tegoed op de levenslooprekening ook vrij op 31 december 2021, omdat de overgangsregeling voor levensloop dan stopt.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 30 juni 2017