Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – levensloop valt 31 december 2021 vrij; wat zijn de alternatieven?

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – levensloop valt 31 december 2021 vrij; wat zijn de alternatieven?

Vraag

Mijn klant heeft een saldo op zijn levenslooprekening van € 40.000. Ik heb hem verteld dat dit saldo op 31 december 2021 vrijvalt en bij zijn belastbaar inkomen van 2021 wordt geteld. De klant vraagt of er alternatieven zijn voor het aanwenden van het levensloopsaldo.

Antwoord

Onder voorwaarden kan het levensloopsaldo omgezet worden in pensioen. Dan moet de huidige pensioenregeling wel een mogelijkheid bevatten om het pensioen aan te vullen en tevens moet de pensioenuitvoerder mee willen werken aan een aanvullende storting. Daarnaast moet er ruimte zijn in de pensioenregeling. Dat wil zeggen dat er op basis van het huidige fiscale kader voor pensioen minder is opgebouwd dat het fiscale maximum. Gezien de versobering van het fiscale kader in de laatste jaren komt dat niet vaak voor.

Uw klant kan zijn levensloopsaldo niet direct geruisloos omzetten in een lijfrente. Hij kan zijn levensloopsaldo in de jaren voor 2022 wel periodiek opnemen. In de overgangsregeling voor levensloop wordt niet meer de voorwaarde gesteld dat levensloop slechts kan worden opgenomen voor een uitkering tijdens verlof. De instelling waar het tegoed wordt aangehouden is niet verplicht om mee te werken aan gedeeltelijk opnemen van het levenslooptegoed. Om de belastingdruk te verminderen kan uw klant overwegen in het jaar van opname gebruik te maken van de maximale lijfrentepremieaftrek. Voor de grondslag van de lijfrentepremieaftrek moet hij uitgaan van zijn inkomen van het voorafgaande jaar.

Als uw klant het saldo van de levensloopregeling niet opneemt wordt dit in 2021 bij zijn belastbaar inkomen opgeteld. Mogelijk kan uw klant de progressieve heffing over het vrijgevallen saldo verminderen door een beroep te doen op de middelingsregeling. In dat geval wordt het belastbaar inkomen over een periode van drie jaar – waarin ook het hoge belastbaar inkomen van 2021 valt - gemiddeld. Daardoor kan uw klant de progressie over het eenmalige hoge inkomen temperen. 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 11 september 2018