Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Twee franchises nodig voor beschikbare premieregeling?

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Twee franchises nodig voor beschikbare premieregeling?

Vraag

Een relatie van mij heeft een zogenoemde combinatieregeling. De opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen dat ingaat na overlijden van de deelnemer vindt plaats in een beschikbare premieregeling. Het partnerpensioen ingaande bij overlijden van de deelnemer vóór de pensioendatum is op eindloonbasis. Voor de hele regeling wordt de middelloonfranchise van € 13.123 gehanteerd. Mag je in dit geval ook voor het eindloon de lage franchise gebruiken?

Antwoord

Binnen het fiscale kader voor pensioen gelden verschillende minimale franchises voor verschillende pensioenstelsels. Voor een middelloon- en beschikbare premieregeling bedraagt de fiscale minimale franchise 100/75 * AOW-uitkering;€ 13.123 (2017). Voor een eindloonregeling geldt een minimale franchise van €100/66,28 * AOW-uitkering; €14.850 (2017). Uw relatie had voor het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum sinds 1 januari 2015 dus eigenlijk de hogere eindloonfranchise moeten hanteren.

Het hanteren van twee verschillende franchises in combinatieregelingen leidde in de praktijk tot grote uitvoeringsproblemen. De staatssecretaris van Financiën bood daarom een overgangsregeling voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Hij keurde voor combinatieregelingen goed dat ook voor het partner- en/of wezenpensioen op basis van het eindloonstelsel de franchise mag worden gebruikt die geldt voor een middelloonregeling. Voor deze tegemoetkoming geldt de voorwaarde dat de pensioengrondslag voor het op risicobasis verzekerde partner- en/of wezenpensioen wordt bepaald op basis van ten hoogste het pensioengevend loon op het moment van overlijden van de werknemer. Deze tijdelijke regeling tot 1 januari 2018 is opgenomen in het besluit van 6 november 2015 nr. BLKB2015/830M.

De Staatssecretaris zegde in november 2016 toe dat hij deze tijdelijke goedkeuring permanent zal maken. Dit is gerealiseerd in het besluit van 24 november 2017 (nr. 2017 126948). 

Uw relatie mag dus ook na 1 januari 2018 één franchise hanteren mits hij aan de voorwaarden blijft voldoen.

Deze praktijkvraag is geactualiseerd naar de stand van zaken op 26 januari 2018.