Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Uitstel van een ingegaan pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Uitstel van een ingegaan pensioen

Vraag

Een deelnemer aan een pensioenregeling heeft er vorig jaar ervoor gekozen om zijn pensioeningang te vervroegen van 67-jarige leeftijd naar 63. Omdat hij toch weer tijdelijk gaat werken vraagt hij zich af of hij zijn ingegaan pensioen weer kan uitstellen tot zijn 67-ste verjaardag. Is dat zonder meer mogelijk?

Antwoord

Uitstel van een reeds ingegaan pensioen hangt af van een aantal factoren.

Fiscaal is het mogelijk om het ingegane pensioen uit te stellen. Dit kan overigens uiterlijk tot vijf jaar na de AOW-ingangsdatum. Het pensioen moet in dat geval wel actuarieel worden opgerent. Het uitgestelde en opgerente pensioen is niet gebonden aan een maximum.

Of uitstel van een ingegaan pensioen mogelijk is, hangt ook af van de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder. Doorgaans bevatten pensioenregelingen niet de mogelijkheid om een ingegaan pensioen uit te stellen. De pensioenuitvoerder hoeft dan ook niet mee te werken aan dit uitstelverzoek.

Uitstel van het reeds ingegane pensioen kan dus alleen  in overleg met de pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder instemt met het uitstel, is het nog van belang wat daarvan de financiële consequenties zijn.

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 8 mei 2017