Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag-aanpassing hoog/laag pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag-aanpassing hoog/laag pensioen

Vraag

Ik heb mijn tweedepijlerpensioen in laten gaan voordat ik AOW-krijg. Ter overbrugging van de periode tot de AOW-ingang heb ik een hoog/laag pensioen aangekocht. De hoge uitkering eindigt op 67 jaar. Door het principeakkoord gaat mijn AOW acht maanden eerder in dan mijn oorspronkelijke AOW-ingangsdatum. Kan ik de hoog/laagperiode nu aanpassen zodat de hoge uitkering eindigt op de nieuwe AOW-ingangsdatum?

Antwoord

Neen.

Zowel de Pensioenwet (artikel 63) als de Wet op de loonbelasting (artikel 18a, lid 1b) bepalen dat de omvang van de variabele uitkering uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen ligt. Wanneer de periode van de hoog/laag wordt aangepast heeft dit gevolgen voor de omvang van de uitkeringen. Aanpassen van de uitkering of de datum waarop de lagere uitkering ingaat, is volgens de huidige wetgeving dus niet toegestaan.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 27 juni 2019