Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag-aanpassing hoog/laag pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag-aanpassing hoog/laag pensioen

Vraag

Ik heb mijn tweedepijlerpensioen in laten gaan voordat ik AOW-krijg. Ter overbrugging van de periode tot de AOW-ingang heb ik een hoog/laag pensioen aangekocht. De hoge uitkering eindigt op 67 jaar. Door aanpassing van de AOW als gevolg van het principeakkoord dat is gesloten in 2019 gaat mijn AOW acht maanden eerder in dan mijn oorspronkelijke AOW-ingangsdatum. Kan ik de hoog/laagperiode nu aanpassen zodat de hoge uitkering eindigt op de nieuwe AOW-ingangsdatum?

Antwoord

Ja.

Tot 1 januari 2020 was aanpassing van de hoog/laag periode niet mogelijk na ingang van het pensioen. Sinds 1 januari 2020 zijn zowel de Pensioenwet (artikel 63) als de Wet op de loonbelasting (artikel 18d) zodanig aangepast dat het de omvang van de variabele uitkering mag worden aangepast wanneer de AOW-datum is aangepast nadat het pensioen is ingegaan. De mate van variatie moet dan uiterlijk vastgesteld zijn bij het bereiken van de hoogste pensioengerechtigde leeftijd die voor u geldt of heeft gegolden op enig moment na de ingangsdatum van het pensioen. 
In uw situatie betekent dit dat u de hoog/laaguitkering (en dus ook de periode) kunt aanpassen. 
Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 29 mei 2020.