Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Afkoop netto pensioen

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Afkoop netto pensioen

Vraag

Ik wil mijn netto pensioen afkopen. Is de pensioenuitvoerder verplicht om aan mijn afkoopverzoek mee te werken?

Antwoord

Neen.

Een pensioenuitvoerder is sinds 1 januari 2015 verplicht om mee te werken aan afkoop van pensioen wanneer dat pensioen hoger is dan de begrenzingen van de Wet op de loonbelasting. Die verplichting geldt alleen voor het deel van de pensioenaanspraak dat uitgaat boven die begrenzingen en de pensioengerechtigde om afkoop vraagt. Die verplichting geldt niet voor netto pensioen. Uw pensioenuitvoerder hoeft daarom niet mee te werken aan uw afkoopverzoek. Daarop is één uitzondering: als u ophoudt binnenlands belastingplichtig te zijn. Dit is geregeld in artikel 69, tweede lid van de Pensioenwet.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 9 februari 2018.