Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Is afstand doen van vereveningsrecht een schenking?

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Is afstand doen van vereveningsrecht een schenking?

Vraag

Een cliënt van mij is gehuwd in gemeenschap van goederen en gaat scheiden. De aanstaande ex-echtgenoten overwegen zijn pensioen niet te verevenen. Zij zien dus af van hun wettelijk recht op verevening. Volgens zijn advocaat kan er dan sprake zijn van schenking. Heeft de advocaat gelijk?

Antwoord

De advocaat kan gelijk hebben. Er is sprake van een schenking wanneer de schenker iets geeft waardoor hij armer wordt en de verkrijger rijker. Daarnaast moet de schenker een bevoordelingsbedoeling hebben. Als blijkt dat de pensioenopbouw van de cliënt en zijn (bijna) ex-partner onderling sterk verschilt en het overige vermogen gelijk wordt verdeeld, kan er sprake zijn van een schenking. Er is dan sprake van een verarming van de ene persoon en een verrijking van de andere persoon. Maar vergeet niet de tweede voorwaarde te beoordelen. Het kan best zijn dat het motief om niet te verevenen geen bevoordelingsbedoeling inhoudt. In dat geval is er dus geen schenking. Kortom: het antwoord op de vraag hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.