Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - belasting pensioenuitkering in het buitenland

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - belasting pensioenuitkering in het buitenland

Vraag

Een werknemer van mijn klant heeft een aantal jaren in het buitenland gewerkt. Hij bleef in die periode deelnemen aan de Nederlandse pensioenregeling. Hij gaat nu met pensioen in Nederland. Hoe vindt de belastingheffing plaats over de pensioenuitkeringen?

Antwoord

In de periode dat de werknemer in het buitenland was, bleef hij pensioen opbouwen in zijn Nederlandse pensioenregeling. Wij gaan ervan uit dat de pensioenregeling tijdens die buitenlandperiode niet voldeed niet aan de buitenlandse fiscale voorwaarden. En dat de werknemer zijn eigen bijdrage betaalde uit zijn netto loon.

Volgens een fiscaal besluit kan hiermee in de uitkeringsfase in Nederland rekening worden gehouden. De saldomethode is dan van toepassing. Dat betekent dat de werknemer een gedeelte van zijn pensioenuitkering zonder inhouding van loonheffing (dus netto) ontvangt. De werknemer moet dan wel aannemelijk maken dat hij geen aftrek heeft genoten. Hij moet dan van jaar tot jaar met feiten onderbouwen dat hij geen aftrek heeft genoten. Dat kan hij aantonen met bijvoorbeeld zijn aangifte- en aanslagbiljetten van desbetreffende jaren, verklaringen van zijn werkgever etc..

De wet schrijft een bewaarplicht voor van zeven jaar. In situaties zoals deze werknemer loont het om belastingaangiften- en aanslagen en andere bewijsstukken langer te bewaren. Zodat hij over alle buitenlandjaren (ook die verder in het verleden liggen dan zeven jaar) kan aantonen dat hij geen aftrek heeft genoten.