Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - Doorwerkeis bij uitstel overbruggingspensioen?

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Doorwerkeis bij uitstel overbruggingspensioen?

Vraag

Volgens de nieuwe wetgeving mag ik pensioen zonder voorwaarden uitstellen binnen een termijn van vijf jaar na de AOW-ingangsdatum. Dat geldt niet voor prepensioen. Hoe zit dat met overbruggingspensioen?

Antwoord

In ons nieuwsbericht van 26 januari 2017 schreven wij dat de doorwerkeis niet vervalt voor prepensioen. Dit antwoordde staatssecretaris Wiebes op vragen die hij uit de Tweede Kamer kreeg.

Dit is anders voor ouderdomspensioen en overbruggingspensioen. Het doorwerkvereiste bij uitstel van de pensioeningangsdatum van het ouderdomspensioen vervalt. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen bevestigde ons dat dit ook voor overbruggingspensioen geldt omdat dit pensioen is gekoppeld aan ouderdomspensioen. Artikel 18e Wet op de loonbelasting legt deze koppeling.

Artikel 18e Wet LB (zoals dat gold op 31 december 2014):

“Een overbruggingspensioen is een pensioen dat:

a. Ingaat op hetzelfde tijdstip als het ouderdomspensioen en uiterlijk eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (…)”

 

Dit betekent dat de fiscale wetgeving uitstel mogelijk maakt van ouderdoms- en overbruggingspensioen tot maximaal vijf jaar na uw AOW-ingangsdatum. Ongeacht of u doorwerkt. Dit neemt niet weg dat het UWV de mogelijkheid heeft om een WW-uitkering te weigeren wanneer een pensioengerechtigde door uitstel van het ouderdoms- en/of overbruggingspensioen een beroep moet doen op de sociale uitkeringen. Tot nu toe horen wij geen signalen uit de markt dat het UWV dit gaat doen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 14 maart 2017.