Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – gevolgen niet op tijd pensioen extern verzekeren

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – gevolgen niet op tijd pensioen extern verzekeren

Vraag

De uitvoeringsovereenkomst die mijn onderneming heeft met de pensioenverzekeraar eindigt binnenkort. Ik krijg het waarschijnlijk niet voor elkaar om vóór de einddatum van de overeenkomst het akkoord te krijgen van onze directie voor een nieuwe overeenkomst. Hoe erg is dat?

Antwoord

Wanneer de nieuwe uitvoeringsovereenkomst niet direct aansluit op uw huidige overeenkomst voldoet u als werkgever niet aan de zogenoemde ‘onderbrengingsplicht’ die de Pensioenwet (artikel 23 Pensioenwet) voorschrijft. Deze onderbrengingsplicht houdt in dat een werkgever een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst moet afsluiten en in stand houden met een pensioenuitvoerder. De Nederlandsche Bank kan een forse boete opleggen als een werkgever niet aan deze verplichting voldoet. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van de draagkracht van de onderneming. De boete kan zelfs oplopen tot € 1.000.0000!

Waar u ook rekening mee moet houden is dat uw pensioenregeling niet verzekerd is, wanneer er (nog) geen nieuwe uitvoeringsovereenkomst is. Heeft uw pensioenregeling een nabestaandenpensioen, dan loopt u het risico dat bij overlijden van één van uw medewerkers uw onderneming het nabestaandenpensioen moet uitkeren. Hetzelfde geldt voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen. De kosten daarvan kunnen voor uw onderneming flink oplopen.

Wij adviseren u er daarom alles aan te doen om de uitvoeringsovereenkomst te laten tekenen door de bevoegde personen voordat uw huidige uitvoeringsovereenkomst eindigt.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 6 februari 2019