Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: Huuropbrengsten tuinhuis

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: Huuropbrengsten tuinhuis

Vraag

Joke en Daan plaatsen in de ruime tuin van hun woonhuis een tuinhuis. Dit tuinhuis richten ze zo in, dat ze het kunnen verhuren aan toeristen. Joke en Daan willen weten of ze over de huuropbrengsten belasting moeten betalen.

Antwoord

Het woonhuis is voor Joke en Daan de eigen woning, zoals bepaald in art. 3:111 Wet IB 2001. Doordat het tuinhuis op het erf van de eigen woning staat, behoort het tuinhuis ook tot de eigen woning. De belastbare inkomsten van deze woning, bestaande uit het eigenwoningforfait verminderd met aftrekbare kosten en de hypotheekrente zijn dus belast in box 1.

Als Joke en Daan hun gehele eigen woning inclusief tuinhuis verhuren aan toeristen voor een bepaalde periode in een jaar dan wordt het eigenwoningforfait verhoogd met 70% van de opbrengsten van de verhuur (art. 3:113 Wet IB 2001). Met andere woorden: 70% van de huuropbrengsten is belast als inkomsten eigen woning.

Joke en Daan verhuren alleen het tuinhuis dat behoort tot de eigen woning. Er is dus slechts een deel van de eigen woning tijdelijk verhuurd. Het woonhuis staat nog steeds ter beschikking als hoofdverblijf aan Joke en Daan.

Ook de bepaling van de belastbare inkomsten, te weten het eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ waarde heeft betrekking op de gehele woning, niet op een gedeelte van deze eigen woning. Volgens de rechtbank Noord Holland zijn Joke en Daan daarom voor het verhuren van een gedeelte van de eigen woning, het tuinhuis, geen belasting verschuldigd over de huuropbrengsten. Niet in box 1 en ook niet in box 3.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 28 juni 2018