Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – KEW zonder bestaande eigenwoningschuld?

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – KEW zonder bestaande eigenwoningschuld?

Vraag

Een relatie van mij (Jan) is onlangs gescheiden van Ellis. Tot de scheiding woonden zij gezamenlijk in de woning die eigendom is (en was) van Ellis. Ellis is bij de aankoop van de woning een eigenwoningschuld (ews) aangegaan. Zowel Ellis als Jan hebben toen een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) afgesloten. Jan vraagt of hij zijn kapitaalverzekering kan gebruiken als KEW als hij een eigenwoning koopt.

Antwoord

Als Jan een woning koopt binnen 3 jaar na het kalenderjaar van echtscheiding, dan kan de polis herleven als KEW mits Jan de verzekering niet verhoogt of de duur ervan verlengt. Het voordeel van een KEW is dat de waarde niet meetelt als vermogen in box 3 en dat bij aflossing van de eigenwoningschuld het rentebestanddeel in de uitkering tot € 166.000 (2019) niet belast is.

Omdat Jan geen bestaande ews heeft, de oude ews was immers volledig van Ellis, zal Jan een ews krijgen waarop hij minimaal annuïtair moet aflossen. Voor deze lening heeft hij 30 jaar lang hypotheekrenteaftrek. Om optimaal gebruik te maken van de KEW-vrijstelling, zal ews uiterlijk moeten worden ingelost met de KEW zodra de waarde van KEW en de ews gelijk zijn.

Het kan zijn dat de geldverstrekker voor deze aflossing dan boeterente eist.. Het is dus van belang ervoor te zorgen dat de aflossingsdatum gelijk is aan de afloopdatum van de rentevaste periode.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 januari 2019