Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – ODV omzetten in banksparen

Praktijkvraag – ODV omzetten in banksparen

Vraag

Ik heb mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV. Nu wil ik mijn ODV omzetten in een lijfrentebanksparen. Welk bedrag moet ik overmaken naar desbetreffende bankinstelling: de balanswaarde van ODV-verplichting of de contante waarde van de uitkeringen?

Antwoord

Sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) is het tot en met 2109 mogelijk om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een ODV. De dga die besluit om zijn pensioen af te kopen of om te zetten in een ODV mag de pensioenaanspraken eerst afstempelen. Afstempelen betekent dat de dga een zodanig gedeelte van zijn pensioenaanspraken prijsgeeft dat de commerciële waarde van deze aanspraken gelijk is aan de fiscale balanswaarde. Na 2019 is deze omzetting en afkoop niet meer mogelijk.

U heeft gekozen voor omzetting van uw PEB in een ODV. Daardoor is uw pensioenverplichting omgezet in een verplichting van de BV om aan u een periodieke uitkering te doen. De omzettingswaarde is gelijk aan de fiscale waarde van het opgebouwde PEB vlak voor afstempeling. De BV moet deze verplichting jaarlijks oprenten met de marktrente. De wijze van oprenting beschrijft de belastingdienst in haar V&A 17-027.

Volgens de wet kan de BV, zolang die nog geen uitkering heeft gedaan, de verplichting geheel of gedeeltelijk overdragen aan een verzekeraar of bank. In dat geval moet de verzekeraar of bank de lijfrente uitvoeren volgens de regels die gelden voor een lijfrente voor een pensioentekort.

Daarbij is de met martkrente opgerente waarde van de ODV, of een deel daarvan, het uitgangspunt.

Ook nadat de ODV al is ingegaan kan de ODV worden aangewend voor een lijfrente. In V&A 17-008 leest u de voorwaarden die gelden bij aanwenden van de ODV voor een lijfrente in de uitkeringsfase.

Ook hiervoor geldt dat moet worden uitgegaan van de met marktrente opgerente waarde waarbij rekening moet worden gehouden met de al uitgekeerde termijnen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 29 november 2019