Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - pensioenaankoop na emigratie

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - pensioenaankoop na emigratie

Vraag

Het pensioenkapitaal van een relatie van mij komt binnenkort tot uitkering. Hij woont niet meer in Nederland. De pensioenverzekering is gesloten bij een PPI. Kan de aankoop van pensioen voor expirerend pensioenkapitaal tot problemen leiden?

Antwoord

Dit kan inderdaad tot problemen leiden als de aankoop van het pensioen voor het PPI-pensioenkapitaal leidt tot het afsluiten van een nieuwe overeenkomst. In die situatie is dan sprake van grensoverschrijdende dienstverlening. En dat mag binnen de EU alleen als de verzekeraar waar het pensioen wordt aangekocht in het woonland van de gepensioneerde is genotificeerd. De meeste verzekeraars zijn niet in alle Europese lidstaten genotificeerd, zodat geen direct ingaand pensioen kon worden aangekocht bij een verzekeraar.

Het Verbond van verzekeraars heeft samen met De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën gewerkt aan een oplossing voor dit probleem.

Een PPI mag volgens de wet geen pensioenuitkeringen doen omdat zij daarmee een (langleven)risico loopt. Het is de PPI wettelijk verboden (biometrische) risico’s te lopen. Daarom moet de PPI het pensioenkapitaal altijd overdragen naar een verzekeraar die de pensioenuitkeringen verstrekt. Dit betekent dat er bij omzetting van het pensioenkapitaal uit de PPI altijd sprake is van een nieuwe overeenkomst.

Er is in een dergelijke situatie geen sprake van een nieuwe overeenkomst wanneer de PPI en de pensioenverzekeraar van de pensioenuitkeringen gezamenlijk contractspartij zijn bij de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever en

  • in de uitvoeringsovereenkomst staat dat het pensioenkapitaal uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in ouderdomspensioen en
  • de deelnemer bij aanvang van zijn deelname ervoor kiest dat het pensioenkapitaal op zijn pensioeningangsdatum wordt omgezet in een pensioen bij de verzekeraar die contractpartij is bij de uitvoeringsovereenkomst.
     

Wanneer de geëmigreerde deelnemer later toch besluit om zijn pensioen bij een andere verzekeraar onder te brengen, kan dat natuurlijk, maar loopt hij tegen dezelfde problematiek aan als voorheen. Er is dan wel sprake van een nieuwe overeenkomst. En  als hij op dat moment niet meer in Nederland woont maar elders in de EU moet de ontvangende verzekeraar genotificeerd zijn. Woont hij nog wel in Nederland, dan kan hij natuurlijk er voor kiezen om zijn pensioen aan te kopen bij een andere verzekeraar. Dan is geen sprake van grensoverschrijdende dienstverlening en speelt deze problematiek in het geheel niet.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 27 februari 2018