Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – vaste toeslag

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – vaste toeslag

Vraag

Een werkgever klant van mij, liquideerde zijn ondernemingspensioenfonds en bracht de pensioenregeling onder bij een verzekeraar. Er bleef een relatief klein liquidatiesaldo over waarmee een toeslagdepot is gevormd. Om de kosten voor het aanhouden van het depot zo laag mogelijk te houden, is het streven om het saldo in een zo kort mogelijke termijn volledig te gebruiken voor een toeslag. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst geeft in V&A 18-008 aan dat als sprake is van een vaste toeslag deze 3% per jaar mag bedragen. Vanuit het depot kan één, hooguit twee jaar een toeslag van 3% worden gefinancierd en dan is het depot leeg. Is er in deze situatie sprake van een vaste toeslag in de zin van V&A 18-008?

Antwoord

Nee, een vaste toeslag moet worden toegezegd over een reeks van jaren en kan alleen worden toegezegd voor toekomstige jaren. Zie ook ons nieuwsbericht van 5 maart 2018. Omdat over een toekomstige reeks van jaren de loon- of prijsindex niet bekend is, mag een toeslagpercentage van maximaal 3 worden gehanteerd, op voorwaarde dat de toeslag uitsluitend afhankelijk is van de middelen en het toekomstige rendement in het depot én duidelijk is dat de toeslag wordt toegezegd over een reeks van jaren. Als een vaste toeslag wordt toegezegd uit een liquidatiesaldo waarvan op voorhand vaststaat dat dit voor slechts een beperkt aantal jaren is, is er volgens het CAP geen sprake van een reeks van jaren en is de vaste toeslag (dus) geen redelijke inschatting van de toekomstige loon- of prijsindex. Van belang is dat sprake is van een depot van waaruit over een reeks van jaren een vaste toeslag kan worden aangekocht, waarbij de duur van die reeks niet bij voorbaat vast staat en afhankelijk is van de behaalde rendementen op het depot. In V&A 18-008 nam het CAP daarom de volgende passage op: ‘een vaste indexatie kan niet eenmalig of over enige (toekomstige) jaren worden toegezegd om een overschot, liquidatiesaldo of indexatiedepot e.d. van een pensioenfonds of een pensioenpolis te verdelen’. Of en wanneer sprake is van een redelijke inschatting van een reeks toekomstige jaren is een feitelijke beoordeling die is voorbehouden aan de bevoegde inspecteur.”

Bron: belastingdienstpensioensite, Vraag & Antwoord 18-008, 24 oktober 2018

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 november 2018