Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – verplichtingen nieuwe Arbowet

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – verplichtingen nieuwe Arbowet

Vraag

Ik ben HR manager van een bedrijf met circa 800 medewerkers en ik heb een vraag over de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 is ingegaan. Mag volgens deze wet de leidinggevende van zieke medewerker optreden als casemanager?

Antwoord

Ja, dat mag. Maar of dat verstandig is?

De nieuwe Arbowet legt verplichtingen op aan de Arbodienstverlening. Zo moet de bedrijfsarts ongevraagd en onaangekondigd de werkvloer kunnen bezoeken en hebben werknemers het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken.

De nieuwe Arbowet geeft geen nieuwe invulling aan de rol van de casemanager en dit kan nog steeds de leidinggevende zijn. Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats. Zeker als verzuim langdurig wordt of dreigt te worden is goede aansturing van het proces essentieel en kan hiermee WIA-instroom in een aantal gevallen worden vermeden. Maar sociale zekerheid is een complex geheel en hierin effectief opereren is een vak apart. In heel veel gevallen is het dan ook beter een professional, intern of extern, als (register!)casemanager op te laten treden en de leidinggevende er voor te laten zorgen dat de arbeidsongeschikte werknemer het contact met het bedrijf en de collega’s niet verliest.

Bovendien, en dat komt regelmatig voor, wil de leidinggevende nog wel eens deel uit maken van de redenen waarom de werknemer niet kan functioneren. En dan is de leidinggevende als casemanager wel een uitermate ongelukkige keuze …

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 21 september 2018