Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – voortzetten pensioen na ontslag

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – voortzetten pensioen na ontslag

Vraag

Eén van mijn relaties is ontslagen. Hij wil de premiebetaling voor zijn collectieve pensioenregeling en de pensioenopbouw voortzetten. Mag hij dat? 

Antwoord

Uw relatie mag de pensioenopbouw en premiebetaling onder voorwaarden voortzetten. In de eerste plaats kan vrijwillige voortzetting alleen wanneer de pensioenregeling van uw relatie dit toestaat. 

Bij een onvrijwillig ontslag mag hij de pensioenopbouw voortzetten zolang hij een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt. Ofwel: een WW-uitkering.

Daarnaast kan uw relatie na (al dan niet vrijwillig) ontslag over perioden van ten hoogste 10 jaar extra pensioen opbouwen. Daarbij maakt het niet uit of uw relatie gedurende die perioden een loongerelateerde uitkering ontvangt. De minister van Financiën stelt hieraan onder meer de volgende voorwaarden:

  1. Verbetering van de pensioenregeling tijdens de vrijwillige voortzetting is niet toegestaan tenzij het een verbetering van een collectieve regeling betreft die actieve werknemers van de voormalige werkgever ook krijgen;
  2. Vrijwillig voortzetten kan alleen als uw relatie niet ergens anders pensioen opbouwt. Krijgt uw relatie direct na zijn ontslag een andere baan waar hij pensioen opbouwt, is vrijwillig voortzetting dus niet mogelijk. Ook als uw relatie als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat en een oudedagsreserve opbouwt of pensioen opbouwt in een beroeps- of bedrijfstakregeling is het vrijwillig voortzetten bij de ex-werkgever niet toegestaan;
  3. De vrijwillige voortzetting moet direct aansluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking. Uw relatie moet binnen negen maanden na de beeindiging van zijn dienstbetrekking het verzoek om vrijwillige voortzetting indienen bij de pensioenuitvoerder;
  4. Uw relatie mag zijn pensioen niet voortzetten wanneer zijn pensioendatum binnen drie jaar is vanaf de datum dat hij zijn pensioen voortzet. Hierop gelden twee uitzonderingen:
    • Wanneer hij inkomsten uit tegenwoordige arbeid geniet tijdens zijn voortzettingsperiode, zoals loon of winst; of
    • hij door medische redenen geen inkomen door te werken kan genieten.

Naast deze voorwaarden zijn er voorwaarden met betrekking tot het salaris waarover pensioenopbouw mag worden voortgezet en het partnerpensioen. De voorwaarden die de minister stelt staan in onderdeel 2.3 van het besluit van 24 november 2017.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 14 december 2018