Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag - vrijstellingsverklaring voor Nederlands pensioen uitgekeerd aan een inwoner van België

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - vrijstellingsverklaring voor Nederlands pensioen uitgekeerd aan een inwoner van België

Vraag

Een klant van mij woont in België. Hij ontvangt van Aegon al enkele jaren een pensioen dat is opgebouwd tijdens zijn werkzaamheden in Nederland. Op de pensioenuitkering hield Aegon geen loonheffing in omdat deze klant van de Nederlandse Belastingdienst een vrijstellingsverklaring had gekregen. Nu trekt de Nederlandse Belastingdienst de vrijstellingsverklaring in. Waarom? En is dat terecht?

Antwoord

België en Nederland hebben een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belastingheffing. In dit verdrag staat dat de heffing over private pensioen- en lijfrente-uitkeringen is toegewezen aan het woonland. In de situatie van uw klant mag België dus belasting heffen. Nederland mag over de pensioen- en/of lijfrente-uitkeringen belasting heffen als:

  1. De aanspraak is vrijgesteld of de premie aftrekbaar geweest in Nederland, én
  2. Het pensioen en/of de lijfrente niet tegen het algemeen van toepassing zijnde tarief wordt belast, én
  3. Het totaal van de uit Nederland afkomstige bruto pensioen- en lijfrente-uitkeringen meer  bedragen dan € 25.000 per jaar.
     

Onlangs bepaalde een Belgische rechter, dat de Belgische overheid pensioenen, die zijn opgebouwd voor een bepaalde datum, moet belasten tegen een vast en gematigd tarief in plaats van het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Voor uw relatie heeft deze uitspraak tot gevolg dat  het criterium onder punt 2 kan gaan spelen. Of de het vaste gematigde tarief voor de pensioenuitkering van uw relatie geldt kunnen wij niet beoordelen. De Nederlandse Belastingdienst kan kennelijk niet nagaan of het totaal aan Nederlandse pensioen- en lijfrente uitkeringen dat een inwoner van België ontvangt meer bedraagt dan € 25.000.  Daarom trekt zij massaal de vrijstellingsverklaringen in die zij eerder verstrekte voor pensioen- en lijfrente uitkeringen. De pensioen-/ lijfrente-uitvoerder moet dan inkomstenbelasting en eventueel premies volksverzekeringen inhouden op de uitkering en afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Dit is onterecht wanneer het pensioen en/of de lijfrente in België belast wordt/worden tegen het progressieve tarief. Uw klant kan in die situatie de voorheffing terughalen via zijn aangifte inkomstenbelasting in Nederland. Een andere mogelijkheid is om een nieuwe vrijstelling vragen bij de Nederlandse Belastingdienst in Heerlen.

 

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 15 januari 2018