Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Weer betaalde baan na vervroegde pensioendatum

Praktijkvraag – Weer betaalde baan na vervroegde pensioendatum

Vraag

Een relatie van mij liet twee jaar geleden zijn pensioen vervroegd  ingaan, zes jaar voor zijn AOW-datum. Hij is toen volledig gestopt met werken. Hij kan nu een baan krijgen voor 12 uur in de week. Heeft het accepteren van deze baan tot gevolg dat zijn pensioen alsnog in één keer belast wordt?

Antwoord

Neen. Het accepteren van deze baan heeft niet tot gevolg dat zijn pensioen in één keer belast wordt.

Vervroegde pensionering veronderstelt een einde van het arbeidzame leven. Wanneer een werknemer zijn ouderdomspensioen of prepensioen vervroegd laat ingaan zonder dat hij dienovereenkomstig in inkomen uit werk achteruitgaat, voldoet de fiscale faciliteit (de zgn omkeerregel) niet meer aan die doelstelling. Op grond van artikel 19b, eerste lid, Wet op de loonbelasting wordt dan de gehele aanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast. Op het moment van vervroegd pensioneren voldeed uw relatie aan de doelstelling van de fiscale faciliteit.

Over het later weer verrichten van betaalde arbeid schrijft de belastingdienst op haar website:

“Mocht de werknemer na de vervroegde pensionering na verloop van tijd besluiten toch weer betaalde economische activiteiten te gaan verrichten of deze uit te breiden dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen voor de zuiverheid van het (pre)pensioen. Dit is alleen anders als de inspecteur op grond van feiten en omstandigheden aannemelijk kan maken dat de intentie tot het (weer) starten of uitbreiden van inkomensgenererende economische activiteiten al bestond op het moment van de vervroegde pensionering. Zo’n situatie zal zich bijvoorbeeld voordoen als de werknemer de wettelijke verplichting heeft om mee te werken aan het verkrijgen van arbeid, bijvoorbeeld op grond van de Werkloosheidswet of de Participatiewet. In dat geval is immers sprake van een verplichte intentie tot doorwerken.”

Uit de door u verstrekte gegevens maken wij op dat de genoemde uitzonderingssituatie niet van toepassing was op uw relatie ten tijde van het vervroegd ingaan van zijn pensioen. Het accepteren van deze baan heeft dus niet tot gevolg dat zijn pensioen in één keer belast wordt.

Wel heeft het accepteren van deze baan andere fiscale gevolgen. Mogelijk moet hij na het einde van het kalenderjaar extra inkomstenbelasting betalen. En heeft het verkrijgen van extra inkomen invloed op zijn eventuele inkomensafhankelijke toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag.

Bron: V&A 08-014 Vervroegd pensioen en doorwerken d.d. 040119

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 20 augustus 2019