Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Shoppen met netto pensioen

Praktijkvraag – Shoppen met netto pensioen

Vraag

Ik bouw al een aantal jaar netto pensioen op. Binnenkort ga ik met pensioen. Mag ik met het netto pensioenkapitaal shoppen?

Antwoord

Ja. Dat kan wanneer het netto pensioen wordt uitgevoerd door een verzekeraar.

Wanneer u uw netto pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds, dan mag het pensioenfonds alleen meewerken aan de overdracht van uw pensioenkapitaal wanneer de ontvangende pensioenuitvoerder eveneens een pensioenfonds is en aan een aantal andere voorwaarden wordt voldaan. Dit is geregeld in artikel 80 van de Pensioenwet.

Voor een shoprecht van netto pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds moet de Pensioenwet worden gewijzigd. Een wetsvoorstel dat dat mogelijk moest maken is vorig jaar ingetrokken. Minister Koolmees beloofde vorig jaar dat hij in het kader van de vernieuwing van het pensioenstelsel zal bezien of de mogelijkheid voor shoppen ook wordt geboden voor netto pensioenregelingen bij pensioenfondsen. Meer leest u hierover in ons nieuwsbericht van 22 juni 2018.

Bronnen: nieuwsbericht ministerie van Financiën 6 september 2019

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 18 oktober 2019.