Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Welke invloed heeft de aftrekbeperking op mijn alimentatieplicht?

Praktijkvraag – Welke invloed heeft de aftrekbeperking op mijn alimentatieplicht?

Vraag

Ik ben in 2018 gescheiden. Met mijn ex-partner is een alimentatie overeengekomen van € 1.600 per maand. Welke invloed heeft de aftrekbeperking van de persoonsgebonden aftrek op de netto last van mijn alimentatieverplichting?

Antwoord

De door u betaalde alimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Deze aftrek wordt in de toekomst beperkt. Voor de hypotheekrenteaftrek kennen we het al langer dat de renteaftrek plaatsvindt tegen een lager tarief dan het maximale tarief. Met ingang van 2020 geldt dat ook voor onder andere grondslagverminderende posten, zoals alimentatiebetalingen aan de ex-partner. In het volgende overzicht ziet u de percentages van het maximale belastingtarief, het maximale aftrektarief voor kosten eigen woning en het maximale aftrektarief voor uw alimentatieverplichting over de jaren 2019 tot en met 2023 volgens het belastingplan 2020 dat is gepubliceerd op Prinsjesdag 2019.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Max. belastingtarief

51,75%

49,5%

49,5%

49,5%

49,5%

Max aftrektarief kosten eigen woning

49,0%

46,0%

43,0%

40,0%

37,10

Max. aftrektarief grondslagverminderende kosten

51,75%

46,0%

43,0%

40,0%

37,10

 

Door de aftrekbeperking neemt de netto last van uw alimentatieverplichting toe. Of en in hoeverre de netto lasten van de door u betaalde alimentatie toeneemt, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Als uw inkomen de komende jaren meer dan € 87.707 (grensbedrag hoogste schijf € 68.507 plus jaarbedrag alimentatie € 19.200) heeft de aftrekbeperking het meeste gevolg voor de netto lasten. Bij een dergelijk inkomen bedraagt de stijging van de netto lasten vanaf 2023 ongeveer € 2.850 per jaar en € 238 per maand. Als uw inkomen lager is, zullen de netto lasten door de aftrekbeperking van de alimentatiebetaling minder snel toenemen.

Tegenover de stijging van de netto last van de alimentatiebetaling staat een daling van het toptarief van de inkomstenbelasting in de komende jaren. Dus in het geval dat u een hoog inkomen heeft, leidt deze verlaging ook tot een hoger netto inkomen. De stijging van het hoger netto inkomen zal echter niet gelijk zijn aan de stijging van de netto last van de alimentatiebetaling.

Het verdient aanbeveling de gevolgen van de aftrekbeperking voor uw persoonlijk situatie door uw belastingadviseur te laten doorrekenen. Wellicht kan de stijging van de netto last van de alimentatiebetalingen leiden tot een herziening van de hoogte van het alimentatiebedrag.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 20 september 2019.