Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Gevolgen vervroegd gepensioneerde (zorg)medewerkers die weer gaan werken

Praktijkvraag – Gevolgen vervroegd gepensioneerde (zorg)medewerkers die weer gaan werken

Vraag

Kan een gepensioneerde medewerker die meer dan vijf jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen is gegaan, zonder fiscale gevolgen voor het pensioen opnieuw gaan werken?

Antwoord

Ja. Dat kan zonder fiscale gevolgen voor het pensioen.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) beantwoordt op haar website (V&A 20-005) deze vraag specifiek gericht op gepensioneerde zorgmedewerkers die in verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 opnieuw in dienst treden als volgt.

“Ja, deze gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, kunnen nu in verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 opnieuw weer aan het werk gaan, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft voor hun pensioen.

Het is aannemelijk dat deze gepensioneerde zorgmedewerkers op moment van vervroegde pensionering niet de intentie hadden om later weer aan het werk te gaan. De uitbraak van het coronavirus COVID-19 is een nieuw ontstane situatie en vormt de aanleiding voor het hervatten van de werkzaamheden. Op het moment van vervroegde pensionering was dit natuurlijk niet voorzienbaar.

Voor een nadere toelichting op het vervroegen van pensioen en doorwerken wordt verwezen naar V&A 08-014 en onderdeel 6 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.”

Wel heeft het opnieuw gaan werken andere fiscale gevolgen. Mogelijk moet de medewerker na het einde van het kalenderjaar extra inkomstenbelasting betalen. En heeft het verkrijgen van extra inkomen invloed op zijn eventuele inkomensafhankelijke toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag.

Het bovenstaande geldt overigens ook voor medewerkers die niet werkzaam zijn in de zorg die opnieuw in diensttreden. Zie ook onze praktijkvraag van augustus 2019.

Bron: V&A 20-005 Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers die vervroegd met pensioen zijn gegaan en weer gaan werken in verband met coronavirus COVID-19 d.d. 19 maart 2020

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 20 maart 2020