Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag – Loonbeslag

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Loonbeslag

Vraag

Recent heb ik voor een van mijn werknemers van een deurwaarder een loonbeslag ontvangen in de vorm van een beslagexploot. Hierin staat het vermeld dat ik een deel van het loon aan de deurwaarder moet overmaken in verband met schulden van deze werknemer. Ben ik verplicht hieraan mee te werken?

Antwoord

U bent als werkgever verplicht hieraan mee te werken. Er moet altijd een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag liggen. Een kopie van het vonnis en een beslagexploot is hier de weergave van. U moet  als werkgever de gewenste gegevens aan de deurwaarder verstrekken– zoals informatie over het salaris – en vervolgens maakt u het gevraagde deel van het salaris over aan de deurwaarder. Er geldt een beslagvrije voet. Dit bedrag blijft u aan uw werknemer overmaken.

Ga in gesprek met uw werknemer

Met het overmaken van het deel van het salaris voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Wij adviseren u het hier niet bij te laten. Ga in gesprek met uw werknemer! Vertel dat u het exploot heeft gekregen en moet uitvoeren. Maar vraag ook vooral hoe het met uw werknemer gaat en of u hem of haar kan helpen! Toon uw betrokkenheid. Natuurlijk zijn dit niet de gemakkelijkste gesprekken maar o zo waardevol en nodig.

Schulden en langdurig verzuim

Alle onderzoeken wijzen uit: werknemers met schulden hebben gemiddeld meer stress, zijn minder productief en melden zich vaker en langer ziek. Zeker in deze situatie, waar er al sprake is van loonbeslag, is de schuld problematisch geworden en ligt (frequent en mogelijk langdurig) verzuim op de loer.

Wat kunt u als werkgever doen?

Het is sowieso goed om de medewerker te laten weten dat u met hem meeleeft. Natuurlijk hoeft u niet de aard en oorzaak van de schulden te kennen, dat behoort tot de privacy van de werknemer. Maar het is wel goed om de werknemer een veilig gevoel te geven, dus niet te veroordelen en ook niet het gevoel te geven dat zijn baan op de tocht staat. En natuurlijk hulp aanbieden!

Wat voor hulp?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de huidige situatie van de werknemer. Loopt er al een traject van schuldhulpverlening? Zijn er andere deskundigen betrokken? Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen kunt u onder andere denken aan:

  • Inzet van een budgetcoach
  • Schuldhulpverlening (al of niet via gemeente)
  • Bewindvoering
  • Juridische bijstand
  • Psychologische bijstand

Natuurlijk hoeft u dit als werkgever niet allemaal zelf te bedenken. Adviseurs en arbodiensten kunnen u hierin bijstaan.

Duurzame inzetbaarheid

Dit is inmiddels een gevleugeld woord bij veel werkgevers en terecht. Oog hebben voor financiële problemen bij werknemers maart hier een wezenlijk onderdeel van uit!

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 12 juni 2020