Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: Overgangsregeling voor verzekerde regelingen

Praktijkvraag: Overgangsregeling voor verzekerde regelingen

Vraag

Ik zit  de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord te lezen, maar zie eigenlijk zo goed als niets over rechtstreeks verzekerde regelingen. Wel natuurlijk over de overgangsregeling voor (DC) premieregelingen (oud mag in stand blijven, voor nieuwe medewerkers een vlakke premie), maar hoe zit het nou met alle verzekerde middelloonregelingen? Die hebben nu toch ook een actuarieel stijgende premie met een voor iedereen zelfde jaarlijkse opbouw? En dus in beginsel hetzelfde overgangsprobleem als premieregelingen met een stijgende staffelpremie.

Antwoord

Er staat inderdaad niets in de Hoofdlijnennotitie over verzekerde middelloonregelingen anders dan de opmerking; “Voor het bepalen van het maximale fiscale kader wordt uitgegaan van een verwacht rendement. Consequentie hiervan is dat er in principe geen fiscale ruimte meer wordt geboden voor een gegarandeerde opbouw van aanspraken tegen de risicovrije rente volgens bovengenoemde ambitie van 75% middelloon in 40 jaar” (Hoofdstuk 6, onderdeel A, blz. 28).

Deze enkele korte opmerking komt er op neer dat er voor salaris-diensttijdregelingen geen fiscale faciliteiten meer zijn in het nieuwe pensioenstelsel. Materieel betekent dit dat de DB-regeling wordt afgeschaft. En er is – zoals het er nu uitziet - geen overgangsregeling. Alle bestaande middelloonregelingen moeten dus premievrij worden gemaakt en omgezet in een premieovereenkomst. Het is nog onduidelijk of dergelijke omzettingen - als ze vóór 1 januari 2026 plaatsvinden - onder het overgangsrecht voor premieregelingen met een stijgende staffel vallen. Dat moet de tijd leren. Het lijkt wel logisch en is de enige oplossing om het overgangsprobleem voor dergelijke regelingen op te lossen, maar staat (nog) nergens.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 24 juni 2020