Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Pensioenopbouw bij verlaging salaris zonder arbeids-duurverkorting

Praktijkvraag – Pensioenopbouw bij verlaging salaris zonder arbeids-duurverkorting

Vraag

Ik lees in de krant steeds meer berichten over werkgevers die een loonoffer vragen van hun werknemers. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst publiceerde onlangs twee V&A-en over de pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met de Corona-crisis. Die kan in de door het CAP aangegeven situaties ongewijzigd doorgaan. Geldt dat ook voor de situatie waarin werknemers een daadwerkelijke loonsverlaging accepteren?

Antwoord

Nee. Het CAP baseert zijn antwoorden op artikel 10a UBLB. Hierin staat wat onder de pensioengevende diensttijd wordt verstaan. In de door het CAP beschreven situaties blijft sprake van pensioengevende diensttijd en kan de pensioenopbouw worden voortgezet op basis van het salaris op het moment direct voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting. Als echter de dienstbetrekking in stand blijft en er géén sprake is van arbeidsduurverkorting, maar wél van een daadwerkelijke salarisverlaging, gaat de pensioenopbouw en de daarbij behorende dekking voor premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid wel naar beneden, omdat het pensioengevend salaris omlaag gaat. Het CAP heeft in de uitvoerende sfeer geen ruimte om hiervoor een oplossing te bieden. Die kan alleen komen van de staatssecretaris van Financiën in een door hem te nemen beleidsbesluit.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 1 mei 2020