Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof

Praktijkvraag – Pensioenopbouw gedurende aanvullend geboorteverlof

Vraag

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Kan over die periode wel pensioen worden opgebouwd?

Antwoord

Ja. 

Hoewel er geen salaris wordt betaald en het UWV 70% van het dagloon uitkeert (gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon), mag er over die periode wel pensioen worden opgebouwd. Dan moet dit wel in de pensioenregeling zijn vastgelegd.

Volgens artikel 19 van de Wet op de loonbelasting tellen perioden waarin het loon nihil is of anderszins aanzienlijk lager is dan gebruikelijk niet mee als diensttijd. In het besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514 keurt de minister goed dat artikel 19 achterwege blijft over perioden van geheel of gedeeltelijk onbetaald verlof wanneer er in die periode geen cumulatie plaatsvindt met opbouw van pensioen in een andere regeling bij een eventuele andere werkgever. Ook mag gedurende die periode geen deelname zijn aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenfonds en mag voor een zelfstandig ondernemer gedurende die periode geen vorming van een oudedagsreserve plaatsvinden.

Volgens onderdeel 3.6 van dat besluit mag voor het pensioengevend loon in deze situatie uitgegaan worden van het genoten loon direct voorafgaand aan het verlof. 

Bron: Verzamelbesluit pensioenen, Besluit van 11 december 2018, nr. 2018-28514

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 11 mei 2020.