Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Praktijkvraag: einde levensloopregeling

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: einde levensloopregeling

Vraag

Ik heb een flink saldo op mijn levenslooprekening staan. De bankinstelling informeerde mij dat die rekening op 1 november 2021 wordt opgeheven. Wat kan ik regelen om te voorkomen dat ik straks geconfronteerd wordt met extra belasting? En zijn er nog andere zaken waarmee ik rekening moet houden?

Antwoord

Het saldo op de rekening op 1 november 2021, inclusief de opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente, is dan belast. De uitvoerder van een levenslooprekening moet over dit saldo loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Als het saldo minder bedraagt dan € 68.508 wordt er 37,10% ingehouden op het gehele saldo. Is het saldo hoger dan wordt er 49,50% ingehouden. Over het bedrag na loonheffing kunt u vrij beschikken. Vanaf 2022 telt het mee als bezitting voor de vermogensrendementsheffing van box 3.

Levensloopsaldo gebruiken voor verbetering pensioen of lijfrente

Wij krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheid om een tegoed op een levenslooprekening fiscaal geruisloos omzetten van naar een pensioen. Dat is bijna nooit mogelijk. Aan deze geruisloze omzetting wordt namelijk de fiscale voorwaarde gesteld dat er in het verleden minder pensioen is opgebouwd dan nu fiscaal maximaal mogelijk is (inhaalruimte). Het bepalen van die inhaalruimte is een complexe (en kostbare) berekening met een grote kans dat er geen of weinig fiscale ruimte is. Daarnaast geldt nog de extra (niet fiscale) voorwaarde dat in de pensioenregeling moet staan dat de deelnemer mag bijstorten. Over de vraag of aanvulling van het pensioen in bestaande pensioenregeling mogelijk is, kan de pensioenadviseur of uitvoerder uitsluitsel geven. Bij de meeste pensioenuitvoerders is het alleen mogelijk om de inhaal van pensioen onder te brengen (te verzekeren) wanneer ook de pensioenregeling bij diezelfde pensioenuitvoerder is ondergebracht.

Het tegoed van de levensloop-rekening kan niet rechtstreeks worden omgezet naar een lijfrente. Natuurlijk kan het tegoed wel gebruikt worden om de jaar- en/of reserveringsruimte te vullen. Inhaal van pensioen kan leiden tot een correctie van de lijfrentepremieaftrek in het verleden. Dat leidt dan tot extra belastingheffing.

Punten om rekening mee te houden voor de inkomstenbelasting

  • Door de vrijval van het levensloopsaldo ontstaat er in 2021 mogelijk een piek in uw inkomen. Boven € 68.508 is dit inkomen belast tegen 49,50%. Wanneer uw inkomen zonder het levensloopsaldo (ruim) lager is dan € 68.508 kunt u met de middelingsregeling misschien minder belasting verschuldigd zijn over uw levensloopsaldo dan 49%. Hoe de middelingsregeling werkt leest u op de site van de belastingdienst.
  • De vrijval van het levensloopsaldo kan ervoor zorgen dat u in 2021 minder heffingskorting krijgt voor de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De meeste heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk. Dat zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting. Deze heffingskortingen nemen af, tot nihil, naarmate het inkomen hoger is. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de heffingskortingen. Mogelijk heeft u nog recht op de levensloopverlofkorting ter grootte van € 223.
  • Krijgt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of voorlopige teruggaaf over 2021? Dan kunt u daarbij maar beter rekening houden met de vrijval van het saldo op de levenslooprekening. Anders moet u later misschien extra belasting betalen.

Huur en zorgtoeslag kan minder worden of zelfs helemaal vervallen

Ontvangt u huurtoeslag en/of zorgtoeslag? Die toeslagen zijn inkomensafhankelijk en worden lager of vervallen helemaal naarmate het inkomen hoger is. Het levensloopsaldo dat vrijvalt op 1 november 2021 telt mee in het inkomen waarop de huur- en/of zorgtoeslag 2021 is gebaseerd en kan er dus voor zorgen dat de huur-/ en of zorgtoeslag die u ontvangt te hoog is. Die moet u dan later terug betalen. Het is daarom verstandig om daar rekening mee te houden. Dat kan bij de aanvraag maar ook door een lopende toeslag stop te zetten of te wijzigen. Dit voorkomt dat u toegekende toeslagen geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Op de site van de Belastingdienst leest u meer over deze toeslagen.

Bent u niet zo goed thuis in belastingen en toeslagen? Dan kunt u het beste een financieel adviseur vragen om ervoor te zorgen dat u na het einde van het jaar extra belasting moet betalen of eventueel teveel ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 1 februari 2021