Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag – Gevolgen aanmelden als pensioenpartner op toeslagen en aflossing studieschuld

Praktijkvraag – Gevolgen aanmelden als pensioenpartner op toeslagen en aflossing studieschuld

Vraag

Mijn vriendin en ik wonen sinds kort samen. Wij hebben geen samenlevingscontract. Mijn vriendin ontvangt huur- en zorgtoeslag. Zij heeft een studieschuld waarop zij maandelijks aflost. Volgens mijn pensioenfonds moet ik mijn partner aanmelden zodat zij pensioen krijgt als ik kom te overlijden. Ik heb gehoord dat het aanmelden gevolgen heeft voor haar toeslagen en maandelijkse aflossingsbedrag van de studieschuld. Klopt dat?

Antwoord

Ja.

Door het aanmelden van jouw vriendin als pensioenpartner, wordt zij fiscaal- en toeslagpartner. Dit betekent dat jouw inkomen vanaf het moment dat jullie op één adres staan ingeschreven, meetelt voor de bepaling van haar toeslagen. Zij zal de teveel ontvangen toeslagen die zij vanaf het moment dat jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven (maar niet eerder dan 1 januari van het jaar waarin je haar aanmeldt als pensioenpartner) dan terug moeten betalen.

De aanmelding kan ook van invloed zijn op het bedrag dat jouw vriendin maandelijks moet aflossen op haar studieschuld. Of dit van invloed is, hangt ervan af of het bedrag dat zij nu maandelijks betaalt lager is dan haar maximale aflosbedrag. Hoeveel je vriendin per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van haar studieschuld, de rente en onder welk studiefinancieringsstelsel zij geleend heeft. Zij hoeft echter nooit meer af te lossen dan een vast percentage van het inkomen boven de draagkrachtvrije voet. Voor alleenstaanden zonder kinderen is de draagkrachtvrije voet 100% van het minimumloon. In alle andere gevallen is het 143%. Valt jouw vriendin nog onder de ‘oude regeling’ dan bedraagt de draagkrachtvrije voet respectievelijk 84% en 120%. Het inkomen van een partner telt mee voor de draagkrachtvrije voet.

Het DUO ziet iemand onder meer als partner wanneer je samenwoont en een notarieel samenlevingscontract hebt, voor een pensioenregeling als elkaars partner geldt of elkaars fiscale partners bent. Door het aanmelden van je vriendin als pensioenpartner worden jullie volgens het DUO dus partner en telt ook jouw inkomen mee voor het bepalen van de draagkracht.

Mocht je overwegen om je vriendin daarom niet aan te melden als pensioenpartner, bedenk dan dat dit veel grotere financiële pensioengevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld wanneer jij plotseling komt te overlijden. Dan zal zij namelijk geen recht hebben op nabestaandenpensioen.

Bronnen: belastingdienst toeslagen en https://www.duo.nl/particulier/footer/service/getrouwd-of-samenwonend.jsp

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 5  maart 2020