Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag - Gevolgen nieuw pensioenstelsel op ingegaan pensioen

Praktijkvraag - Gevolgen nieuw pensioenstelsel op ingegaan pensioen

Vraag

Wat gebeurt er na ingang van het nieuwe pensioenstelsel per 1-1-2026 met de pensioenuitkeringen die al zijn ingegaan? Heeft het nieuwe pensioenstelsel gevolgen voor een ingegaan pensioen?

Antwoord

Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan er in beginsel alleen nog in premieregelingen met een leeftijdsonafhankelijke premie pensioen kapitaal worden opgebouwd. De memorie van toelichting op het wetsvoorstel staat onder meer: “Het is van groot belang dat de wijziging van de pensioenregelingen evenwichtig plaatsvindt en dat sociale partners (op decentraal niveau) zich tot het uiterste inspannen om die evenwichtigheid te realiseren. Dat betekent ook dat sociale partners afspraken moeten maken over het al dan niet bij elkaar houden van bestaande en nieuwe pensioenaanspraken en rechten (“invaren”).“
Op de gevolgen van ingegane pensioenuitkeringen bij ingang van de nieuwe wet wordt in het wetsvoorstel niet gespreken.

Voor het beantwoorden van uw vraag maken we onderscheid tussen verzekerde pensioenregelingen en pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een pensioenfonds.

Pensioenregelingen bij pensioenfondsen

Het nieuwe pensioenstelsel kan naar onze mening gevolgen hebben op pensioenuitkeringen die worden gedaan door een pensioenfonds. Dit hangt er onder meer vanaf of sociale partners ervoor kiezen voor invaren van de waarden voor alle deelnemers inclusief gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Verzekerde regelingen

Het nieuwe pensioenstelsel heeft geen gevolgen voor ingegane uitkeringen bij verzekerde regelingen. Voor pensioenregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht speelt invaren immers niet. De pensioenverzekeraar keert de pensioenuitkeringen uit zoals afgesproken bij ingang van het pensioen.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 17 februari 2021