Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Aegon Adfis Praktijkvragen Praktijkvraag: korting WW met dga-pensioen

Praktijkvraag: korting WW met dga-pensioen

Vraag

Mijn client is ontslagen en krijgt WW. Voor de dienstbetrekking waaruit hij is ontslagen was hij dga en heeft hij pensioen opgebouwd tijdens die dienstbetrekking. Wordt zijn WW gekort met pensioen dat tijdens dga-periode is opgebouwd?

Antwoord

Ja.

Volgens de Werkloosheidswet verlagen arbeidsinkomsten en inkomsten in verband met arbeid de WW-uitkering. Een pensioenuitkering is volgens het Algemeen Inkomensbesluit Sociale Zekerheidswetten (hierna: AIB) inkomen in verband met arbeid. En komt daardoor in mindering op de WW.

Het AIB omschrijft pensioen in artikel 3:3, eerste lid onderdeel c als “een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening, dan wel een uitkering die voorafgaat aan die uitkering of het bereken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, of een op basis van een wettelijke regeling verstrekte uitkering die naar aard en strekking daarmee overeenkomt”. Het AIB maakt derhalve geen onderscheid tussen pensioen dat wordt opgebouwd door een directeur grootaandeelhouder (dga) of een ‘gewone’ werknemer.

Deze praktijkvraag is opgesteld naar de stand van zaken op 21 maart 2021.